Giới thiệu chung xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên

Xã Thái Sơn là xã miền núi nằm ở phía Nam huyện Hàm Yên, cách trung tâm huyện 10 km.

- Về địa giới hành chính:

- Phía Đông giáp xã Bình Xa phân cách bởi con sông Lô.

- Phía Tây giáp xã Thành Long.

- Phía Nam giáp xã Thái Hoà.

- Phía Bắc giáp thị trấn Tân Yên.

Xã có Quốc lộ 2 đi qua từ  Nam đến Bắc dài 6 km; Quốc lộ 3B km 31 đi Chiêm Hoá dài 6 km và có dòng sông Lô chảy qua địa bàn xã từ bắc xuống nam dài 12 km.

Xã có 14 thôn, dân số năm 2021 có 2047 hộ, 8.082 khẩu, tổng diện tích đất tự nhiên 4065,83 ha; mật độ dân số đạt 160 người /km2. (Trong đó dân tộc Kinh 1.038 hộ/3.580 khẩu, chiếm 44,3% dân số; Dân tộc Tày 622 hộ/ 2.463 khẩu, chiếm 30,48%; Dân tộc Dao 279 hộ/ 1.502 khẩu, chiếm 18,58%; Dân Cao Lan 46 hộ/242 khẩu, chiếm  2,99 %; Dân tộc Hoa 11hộ/ 46 khẩu, chiếm  0,57%; Dân tộc Nùng 12 hộ/42 khẩu, chiếm  0,52%; Dân tộc Mường 04 hộ/40 khẩu, chiếm 0,49%;  Dân tộc H Mông 02 hộ/26 khẩu, chiếm 0,32%; Dân tộc Cống 02 hộ/2 khẩu, chiếm 0,02%; Dân tốc khác 31 hộ/139 khẩu, chiếm 1,72%).

Diện tích đất lâm nghiệp 1.826,08 ha; đất có rừng là 1.311,76 ha; đất phòng hộ là 514,31 ha; Đất nông nghiệp: 2.999,28 ha; Đất lúa 141,76ha; đất trồng cây hàng năm 183,44,0 ha; Đất nuôi trồng thủy sản 27,74 ha;  đất trồng cây lâu năm là 820,26 ha.

Tổng đàn gia súc, gia cầm: Đàn trâu 403 con, đàn bò 267 con, đàn lợn 2.845 con, đàn dê 417 con, đàn gia cầm 43.563 con.

Nguồn thu nhập chính của nhân dân trong xã chủ yếu là sản xuất cây lương thực; chăn nuôi gia súc, gia cầm, tình hình đời sống vật chất, tinh thần nhân dân tương đối ổn định và ngày càng được nâng cao.

Đảng bộ xã Thái Sơn gồm 16 chi bộ với 243 đảng viên, nhiều năm liền Đảng bộ đều được xếp loại trong sạch vững mạnh, Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội của xã đều được xếp loại khá trở lên.