Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại Công ty CP. May Yên Sơn, xã Thái Sơn

Chiều ngày 13/11, Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 huyện Hàm Yên đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại Công ty Cổ phần may Yên Sơn, xã Thái Sơn.

 

Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 huyện Hàm Yên kiểm tra trực tiếp tại xưởng sản xuất Công ty CP. May Yên Sơn.

Qua kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid – 19, Công ty CP. May Yên Sơn, xã Thái Sơn đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng chống dịch Covid 19. Tổ chức đo thân nhiệt cho toàn bộ công nhân trước khi vào làm việc. 100% người lao động thực hiện việc đeo khẩu trang. Việc giữ khoảng cách trong phòng chống dịch được đảm bảo.

Tuy nhiên, đến nay Công ty CP. May Yên Sơn vẫn chưa thành lập chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại xí nghiệp; Chưa xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch bệnh; Chưa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh; việc vệ sinh, khử khuẩn tại nơi làm việc chưa đảm bảo; chưa bố trí phòng cách ly theo quy định…

Trước diễn biến phước tạp của dịch bệnh, Đoàn kiểm tra của huyện đề nghị Công ty cần nghiêm túc thực hiện, khắc phục ngay những tồn tại trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể công nhân, người lao động nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vừa phòng dịch hiệu quả, vừa ổn định phát triển sản xuất./.

Tin cùng chuyên mục